whatsapp alert
whatsapp alert
whatsapp alert voorthuizen
whatsapp alert
whatsapp alert


Whatsapp Alert Midden Nederland

Gemeente Barneveld

Voorwaarde

Whatsappalert Voorthuizen en omstreken

  

Femke van Lith

Werkgebied:

Voorthuizen-Zuid

Henk Vonder

Werkgebied:

Voorthuizen-Noord en Winkelcentrum

bel 0900-8844.

bel 0900-8844.

Informatie


Voor heel voorthuizen en omstreken


Naar aanleiding van een aantal inbraken en een overval in de wijk  is op burgerinitiatief in Voorthuizen Noord het whatsapp Alert systeem opgestart. De wijkagent, Femke van Lith vind dit een mooi burgerinitiatief.


De groepen zullen beheerd gaan worden door bewoners zelf uit die wijk. Ook zal men zelfsturend zijn. De wijkagent kijkt wel mee in de groep maar zal niet reageren.

 

Het is de bedoeling dat de uiteindelijk, elke wijk in de gemeente Barneveld een wijk whatsapp Alert krijgt. Het doel van deze Alert groepen zijn om in een vroeg stadium mensen met een verkeerde (criminele) gedachten te signaleren en aan te spreken zodat men deze criminele activiteiten niet ten uitvoer brengt.

 

De groepen worden beheerd door wijkbewoners zelf. Er wordt gestreefd naar een verdeling in de wijk daar er maximaal 100 personen in een groep kunnen. Ook wordt er naar gestreefd om leden in die groep te hebben die op strategische punten in de wijk wonen. Hierbij valt te denken aan toegangswegen/ontmoetingsplekken/winkelcentra etc. Theoretische zouden verdachte situaties met de verdachte situaties mee kunnen verschuiven van de ene naar de andere wijk.

 

Wijkgroep:

De wijkgroep bestaat uit alle leden van die wijk. Een Whatsapp groep bestaat maximaal uit 100 leden.


Coördinator:

Bij meerdere wijken kunnen de leden van de coördinator groep berichten door Appen vanuit hun eigen wijk, via de coördinator groep, naar andere wijk. Dit is belangrijk als een persoon of voertuig waarover geAppt wordt zich beweegt van de ene naar de andere wijk.

Theoretisch zou een voertuig of persoon door heel Voorthuizen en of gemeente, via de WhatsApp, gevolgd kunnen worden.

 

Voorlichting:

Elke wijk zal eenmaal, bij aanvang worden voorgelicht door de (wijkagent) Veiligheids coördinator van de gemeente Barneveld

Daarna zijn vanaf dat moment de groepen zelfsturende. In deze voorlichtings avond zal het volgende aan bod komen:

Wat is een verdachte situatie

Wanneer bel ik 112

SAAR (Signaleren, Alarmeren (112 bellen), Appen en Reageren(met anderen))

Moet / mag ik iemand aanspreken en zo ja hoe doe ik dat (het klantvriendelijke gesprek)


  

hoofdpagina

Aanmelden

info whatsapp alert

powerd bij Mr. B 2014

info@bvanbeek.nl

camera beveiliging